Zajęcia z biologii

KOREPETYCJE DLA KANDYDATÓW NA UCZELNIE MEDYCZNE

Od wielu lat z sukcesem przygotowuję do matury z biologii (przeczytaj o mnie w zakładce wykładowca). Gwarantuję najwyższy poziom merytoryczny zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi pracy (autorskie prezentacje multimedialne, filmy, ćwiczenia interaktywne). Zapewniam wszystkie materiały dydaktyczne; testy, sprawdziany, arkusze maturalne (w cenie zajęć). Gwarantuję kompleksową opiekę metodyczną, doskonałą znajomość nowej podstawy programowej kształcenia z biologii, w tym dostęp do arkuszy i rozwiązań punktowanych przez OKE – zadania „pod klucz”.

 

SKUTECZNOŚĆ MOICH ZAJĘĆ TO 85-90 % NA MATURZE!

ROCZNIE PRZYGOTOWUJĘ KILKADZIESIĄT OSÓB a moi uczniowie zdobywają indeksy najlepszych uczelni medycznych w kraju!

 

Dołącz do grona Moich uczniów i zaufaj profesjonaliście!
 • Zajęcia trwają 135 minut (3 godziny lekcyjne) i odbywają się raz w tygodniu w specjalnie przygotowanej do tego celu własnej sali wykładowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Komfort pracy ucznia podczas zajęć jest kluczowym czynnikiem determinującym skuteczność procesu dydaktycznego.
 • Zajęcia odbywają się również w soboty, święta, ferie oraz wakacje- zawsze dostosowane do potrzeb ucznia.
 • Zajęcia prowadzone są wg.autorskiego programu innowacji pedagogicznej.
 • Na każdych zajęciach uczeń dostaje zestaw materiałów dydaktycznych (teksty żródłowe, materiały wspomagające, testy, karty pracy).
 • Na zajęciach przeprowadzane są sprawdziany po każdym zakończonym dziale (pisanie „na czas”) oraz okresowe treningi umiejętności.

 

NA MOICH ZAJĘCIACH NAUCZYSZ SIĘ !!!
 • umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania (przynajmniej połowa poleceń w arkuszu sprawdza w pierwszej kolejności CEL OGÓLNY-ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA!).
 • stosowania wiadomości do identyfikowania i analizowania problemów.
 • umiejętności wykorzystywania informacji pochodzących z różnorodnych źródeł.
 • umiejętności projektowania doświadczeń biologicznych (stawianie problemów badawczych, hipotez wraz z ich weryfikacją, rozróżnienie próby kontrolnej i badawczej oraz pisanie wniosków) oraz analizowania i interpretowania wyników (konstruowanie tabel, wykresów, schematów).
 • umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

 

 

DLA KOGO PRZYGOTOWANE SĄ MOJE ZAJĘCIA?
 • Na zajęcia zapraszam wszystkie osoby zdające na UCZELNIE MEDYCZNE (w szczególności MEDYCYNA, STOMATOLOGIA itp).
 • Ofertę kieruję do uczniów klas I, II i III (WAŻNE! Istotne jest, aby przygotowanie do matury rozpocząć możliwie jak najwcześniej!).
 • NOWE wolne terminy obowiązują od MAJA br. i wówczas należy już zacząć uczęszczać na zajęcia.
 • Rozpoczęły się już pierwsze zajęcia do matury 2016 i 2017 (zapisy wciąż trwają!).
 • REZERWACJA miejsc do MATURY 2017 i 2018 już rozpoczęta.
 • Korepetycje są legalne-wystawiam rachunek.

 

GWARANTUJĘ:
 • wysoki poziom merytoryczny zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi pracy
 • doskonałą znajomość wymagań maturalnych z BIOLOGII
 • znajomość podstawy programowej- ,,nowej”, ,,starej” i do egzaminów wstępnych (tzw. stara matura)
 • dostęp do licznych testów i rozwiązań punktowanych przez OKE – rozwiązywanie zadań ,,pod klucz”
 • bieżąco aktualizowaną i praktycznie zastosowaną wiedzę wg kryteriów ,,nauczycielskich”, a nie studenckich!
 • szeroki dostęp do materiałów źródłowych, testów i zadań- materiały wliczone w cenę
 • znajomość programów nauczania biologii (Operon, Nowa Era, WSiP, PWN, ABC i inne)
 • solidność i miłą atmosferę
 • indywidualizację zajęć oraz toku nauczania
 • komfortowe warunki do nauki (sala dydaktyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt)

 

 

ZALECANE PODRĘCZNIKI:


podręcznik CampbellSłynna BIOLOGIA Campbella. Najbardziej aktualny, atrakcyjny w formie podręcznik dla studentów biologii, medycyny, nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych. Doskonały dla uczniów klas biologiczno-chemicznych i maturzystów.
Zajrzyj do środka (
pobierz pdf-a z kilkoma przykładowymi stronami)

Dzieło Neila Campbella i Jane Reece to od lat niedościgniony lider w dziedzinie wprowadzających podręczników biologii. Doskonale skomponowany materiał, oparty na wynikach najnowszych badań,  przystępnie i z pasją napisany przez zespół światowej sławy specjalistów to niepodważalny atut tego długo wyczekiwanego na polskim rynku podręcznika.
„Książka jest perfekcyjna pod względem dydaktycznym. Proporcje między tekstem zasadniczym, repetycjami, sprawdzianami i podsumowaniami, a przede wszystkim znakomitymi ilustracjami, są tak dobrane, by zawartość podręcznika można było nie tylko zapamiętać ale także zrozumieć. Wiedza w niej zawarta jest aktualna, a jej opis tak zbudowany, by pokazać czytelnikowi, że nauka jest procesem i polega nie tylko na gromadzenia faktów, ale przede wszystkim, na stawianiu i weryfikacji hipotez, które nie są niezmienne”.

Prof. dr hab. Jan Strzałko
Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu


podręcznik VilleSłynna BIOLOGIA – Solomon Villee

Biologia – najnowsze polskie wydanie według ostatniego, IX wydania amerykańskiego. Autorki kontynuują i twórczo rozwijają koncepcję autora pierwszego i współautora późniejszych wydań tego podręcznika, nieżyjącego już prof. Claude`a A. Villego, korzystając ze swych doświadczeń wieloletniej pracy pedagogicznej na światowej sławy uniwersytetach USA. Nowa Biologia zawiera udoskonalony i uaktualniony tekst, w tym nowe, odrębne rozdziały poświęcone sygnalizacji komórkowej oraz wirusom. Skutecznej nauce służą umieszczone na końcu książki dodatki, w tym doskonałe, unikatowe, objaśnienie konstrukcji terminów naukowych oraz słownik znakomicie wyjaśniający i systematyzujący nazewnictwo biologiczne. Słownik zawiera również brzmienie nazw w języku angielskim.