Oferta

logo1

 

 • Zapraszam wszystkie osoby zdające na UCZELNIE MEDYCZNE (w szczególności MEDYCYNA, STOMATOLOGIA itp)
 • Ofertę kieruję do uczniów klas I, II i III (WAŻNE! Istotne jest, aby przygotowanie do matury rozpocząć możliwie jak najwcześniej!)
 • NOWE wolne terminy obowiązują od MAJA br. i wówczas należy już zacząć uczęszczać na zajęcia
 • Rozpoczęły się już pierwsze zajęcia do matury 2016 i 2017 (zapisy wciąż trwają!)
 • REZERWACJA miejsc do MATURY 2017 i 2018 już rozpoczęta
 • Korepetycje są legalne-wystawiam rachunek
 • Zajęcia trwają 135 minut (3 godziny lekcyjne) i odbywają się raz w tygodniu w specjalnie przygotowanej do tego celu własnej sali wykładowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Komfort pracy ucznia podczas zajęć jest kluczowym czynnikiem determinującym skuteczność procesu dydaktycznego

 

Zadania w arkuszu maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym sprawdzają całą gamę umiejętności. Na zajęciach nauczysz się:

 • umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania (przynajmniej połowa poleceń w arkuszu sprawdza w pierwszej kolejności CEL OGÓLNY-ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA!)
 • stosowania wiadomości do identyfikowania i analizowania problemów
 • umiejętności wykorzystywania informacji pochodzących z różnorodnych źródeł
 • umiejętności projektowania doświadczeń biologicznych (stawianie problemów badawczych, hipotez wraz z ich weryfikacją, rozróżnienie próby kontrolnej i badawczej oraz pisanie wniosków) oraz analizowania i interpretowania wyników (konstruowanie tabel, wykresów, schematów)
 • umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów