Korepetycje z chemii

PROFESJONALNE korepetycje z CHEMII – efektywność MATURY to potwierdzone 80-90 % na egzaminie!

 

WYKŁADOWCA: Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Laureat 41 Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Cambridge, gdzie zdobył srebrny medal. Obecnie NAUCZYCIEL CHEMII w renomowanym liceum i EGZAMINATOR MATURALNY. W szkole kładzie nacisk na przygotowanie swoich uczniów do egzaminu maturalnego, konkursów oraz Olimpiady Chemicznej. Organizator Koła Zadaniowego z Chemii oraz Laboratoryjnego. Nauczyciel z pasją, całkowicie oddany swojej pracy i osobom, które uczy.

 

NA ZAJĘCIACH NAUCZYSZ SIĘ !!!

 • rozwiązywania zadań-analiza polecenia, strategia, poprawne wykonanie obliczeń.
 • umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
 • umiejętności korzystania z materiałów źródłowych: teksty, ilustracje, dane statystyczne w postaci tabel, wykresów.
 • stosowania wiadomości do identyfikowania i analizowania problemów.
 • umiejętności opisu/wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych.
 • umiejętności projektowania doświadczeń chemicznych, interpretacji i wnioskowania.
 • umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.
 • na zajęciach powtórzysz i uzupełnisz wiedzę zdobytą w szkole.

 

Dołącz do grona Naszych uczniów i zaufaj profesjonaliście!

 • Zajęcia trwają 120-150 minut i odbywają się raz w tygodniu w specjalnie przygotowanej do tego celu sali wykładowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Komfort pracy ucznia podczas zajęć jest kluczowym czynnikiem determinującym skuteczność procesu dydaktycznego.
 • Zajęcia odbywają się również w soboty, święta, ferie oraz wakacje- zawsze dostosowane do potrzeb ucznia.
 • Zajęcia prowadzone są wg.autorskiego programu innowacji pedagogicznej.
 • Na każdych zajęciach uczeń dostaje zestaw materiałów dydaktycznych (testy, karty pracy, arkusze, teksty żródłowe, materiały wspomagające).
 • Na każdych zajęciach rozwiązywanych jest kilkadziesiąt zadań.
 • Na zajęciach przeprowadzane są sprawdziany po każdym zakończonym dziale (pisanie „na czas”) oraz okresowe treningi umiejętności.

 

DLA KOGO PRZYGOTOWANE SĄ ZAJĘCIA?

 • Na zajęcia zapraszamy wszystkie osoby zdające na UCZELNIE MEDYCZNE (w szczególności MEDYCYNA, STOMATOLOGIA itp).
 • Ofertę kieruję do uczniów klas I, II i III (WAŻNE! Istotne jest, aby przygotowanie do matury rozpocząć możliwie jak najwcześniej!).
 • NOWE wolne terminy obowiązują od MAJA br. i wówczas należy już zacząć uczęszczać na zajęcia.
 • Rozpoczęły się już pierwsze zajęcia do matury 2016 i 2017 (zapisy wciąż trwają!).
 • REZERWACJA miejsc do MATURY 2017 i 2018 już rozpoczęta.
 • Korepetycje są legalne-wystawiamy rachunki.

 

GWARANTUJEMY:

 • wysoki poziom merytoryczny zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi pracy
 • doskonałą znajomość wymagań maturalnych z CHEMII
 • znajomość podstawy programowej- ,,nowej”, ,,starej” i do egzaminów wstępnych (tzw.stara matura)
 • dostęp do licznych testów i rozwiązań punktowanych przez OKE – rozwiązywanie zadań ,,pod klucz”
 • bieżąco aktualizowaną i praktycznie zastosowaną wiedzę wg kryteriów ,,nauczycielskich”, a nie studenckich!
 • szeroki dostęp do materiałów źródłowych, testów i zadań- materiały wliczone w cenę
 • znajomość programów nauczania CHEMII (Operon, Nowa Era, WSiP, PWN, ABC i inne)
 • solidność i miłą atmosferę
 • indywidualizację zajęć oraz toku nauczania
 • komfortowe warunki do nauki (sala dydaktyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt)
 • zajęcia odbywają się również w soboty, święta, ferie oraz wakacje- zawsze dostosowane do potrzeb ucznia!