ecology

Dlaczego warto?

Kompetencje potwierdzone dokumentami gwarantują profesjonalizm i najwyższy poziom nauczania.

Dyplom doktora nauk biologicznych, Kwalifikacje pedagogiczne, wielokrotne Nagrody, w tym Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe (nagroda zespołowa), Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w sympozjach krajowych i zagranicznych (dotyczących aspektów naukowych w biologii oraz zagadnień efektywności i jakości kształcenia).

Dokumenty do wglądu osobistego w placówce.